Algemene voorwaarden  Huisdierservice Zwijndrecht

 

Algemene Voorwaarden Huisdierservice Zwijndrecht:

 

Deze algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden.                                                                    

Met het ondertekenen van de persoonlijke gegevens gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.

 

 • U dient in het bezit te zijn van een geldige particulieren aansprakelijkheidsverzekering ( AVP ) .
 • Uw hond is volledig ingeënt.
 • Uw hond is beschermd tegen kennelhoest.
 • Uw hond is preventief behandeld tegen vlooien en teken (met name in het voorjaar en de zomer) .
 • Uw hond kan probleemloos loslopen, met name jachthonden moeten onder appèl staan .
 • Uw hond kent de basiscommando’s.
 • Uw hond is sociaal en toont geen agressief gedrag naar andere honden, dieren of mensen.
 • Loopse teven kunnen helaas niet mee, mits er tijdens de wandeling alleen teven meelopen (in overleg kan er dan geschoven worden naar een andere dag) .
 • Huisdierservice Zwijndrecht is gerechtigd om een hond te weigeren.
 • Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde rassen (de zgn. ‘vechthonden’) niet toegelaten worden
 • Jonge honden mogen mee wanneer ze ongeveer 5 maanden oud zijn en na goed overleg met de opdrachtgever.
 • Indien een hond directe medische verzorging nodig heeft door verwonding of ziekte, zorgt Huisdierservice Zwijndrecht ervoor dat de  hond naar een dierenarts wordt gebracht. De kosten zijn voor de eigenaar.
 • Indien nodig krijgt Huisdierservice Zwijndrecht beschikking over de sleutel van de verblijfplaats van de hond. Hiervoor wordt een sleutelcontract opgemaakt en ondertekend.
 • Huisdierservice Zwijndrecht heeft ten allen tijde het recht wandelingen af te zeggen wegens ziekte of extreme weersomstandigheden: bij extreme hitte of kou zal de wandeling worden ingekort. Bij onweer en hevige storm wordt er niet gewandeld.
 • Sluiting i.v.m. vakantie of cursusdagen worden minimaal 1 maand van tevoren aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 • U bent als eigenaar van de hond volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die uw hond eventueel toebrengt aan personen, honden of eigendommen.
 • Als de opdrachtgever langer dan 4 weken aan een op vakantie gaat bestaat er een kans dat het plekje van de hond wordt ingenomen door een eventuele nieuwe opdrachtgever.
 • De uitlaat/Daycare-strippenkaarten dienen vooraf voldaan te worden, bij vroegtijdig stoppen met de uitlaat/Daycare strippenkaart is restitutie niet mogelijk.
 • De strippenkaart staat op naam van de hond en is bij vroegtijdig stoppen niet overdraagbaar
 • Wilt u de samenwerking beëindigen dan vragen wij u dit minstens 1 maand voor de laatste uitlaat/Daycare aan te geven.                                                                               
 • Bij nalatigheid van het opzegtermijn heeft Huisdierservice Zwijndrecht het recht vaste dagen/geplande uitlaat/Daycare door te berekenen.
 • Afmelden uiterlijk 24 uur van te voren anders worden de kosten doorberekend.
 • Uw Hond word handdoek droog thuis afgeleverd